Με τη βιοψία του προστάτη, μέσω του διορθικού υπερήχου, όπου γίνεται λήψη μικρών δειγμάτων προστατικού ιστού. Αυτά θα σταλούν στον παθολογοανατόμο για να εξεταστούν στο μικροσκόπιο, όπου θα εξετασθεί η παρουσία καρκινικών κυττάρων (ιστολογική εξέταση). Υπάρχουν δύο τύποι βιοψίας προστάτη, η κλασική που γίνεται μέσω του ορθού και η πλέον εξελιγμένη διαπερινεϊκή που εφαρμόζεται μέσω του δέρματος.

Οι τύποι βιοψίας είναι δύο, η κλασσική διορθική και η νεώτερη, πιο εξελιγμένη διαπερινεϊκή (ή χαρτογράφηση του αδένα). Κατά την πρώτη, μέσω του ορθού λαμβάνονται συνήθως 12 τεμάχια, 6 από κάθε λοβό, από σημεία που επιλέγει ο χειριστής του διορθικού υπερήχου. Η δεύτερη εκτελείται μέσω του δέρματος από την περιοχή ανάμεσα στο όσχεο και το δακτύλιο του ορθού που ονομάζεται περίνεο. Η κύρια διαφορά με την πρώτη βιοψία είναι ότι δίνεται η δυνατότητα λήψης περισσότερων ιστοτεμαχίων (αναλόγως το μέγεθος του προστάτη) από σταθερά σημεία, ανά 0.5εκ. και μέσω ειδικής πλακέτας καθοδήγησης. Η ανωτέρω τεχνική καλύπτει όλον τον προστάτη και τις σπερματοδόχους κύστεις, μεγιστοποιεί τη διαγνωστική ακρίβεια, χωρίς όμως να αυξάνει τις επιπλοκές. Αντιθέτως, μηδενίζει την πιθανότητα λοίμωξης και σηψαιμίας που μπορεί να εμφανιστεί σε ποσοστό μέχρι και 7% μετά τη συμβατική διορθική βιοψία. Ο τύπος αυτός της βιοψίας εφαρμόστηκε το 2008 στο νοσοκομείο «Υγεία», για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο, από τη συνεργασία του Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη και του Τμήματος Υπερήχων.

Η εξέλιξη της απλής διαπερινεϊκής βιοψίας ήρθε από το Colorado των Η.Π.Α., όπου οι ερευνητές Stone και Crawford εκμεταλλευόμενοι την εξαιρετική ακρίβεια των αποτελεσμάτων που προσφέρει η διαπερινεϊκή καθοδηγούμενη από πλέγμα βιοψία προστάτη, το 2014 δημιούργησαν το “3D biopsy”, ένα μοναδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που καθοδηγεί και καταγράφει όλη τη διαδικασία λήψης της βιοψίας. Η χρήση του προγράμματος αυτού επιτρέπει την λεπτομερή καταγραφή των θετικών εστιών και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών αυτών για εφαρμογή εστιακής αντιμετώπισης, θεραπείας δηλαδή μόνο των μεμονωμένων τμημάτων του αδένα που νοσούν. Η εφαρμογή της «στοχευμένης» αυτής θεραπείας ανοίγει νέες προοπτικές στη ριζική θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη λόγω της διατήρησης της ποιότητας ζωής του ασθενή μέσω της διαφύλαξης του οργάνου και της πλήρους λειτουργικότητας του.

Η τρισδιάστατη διαπερινεϊκή βιοψία μπορεί να εφαρμοστεί:

  1. Ως αρχική βιοψία, λόγω των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών διαγνωστικής ακρίβειας (95%)
  2. Μετά από μία προηγηθείσα αρνητική διορθική βιοψία και επί εμμονής
  3. Για τη λεγόμενη πλήρη “ενδοπροστατική σταδιοποίηση” που αποτελεί απαραίτητο και αναπόσπαστο εργαλείο της και ανοίγει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση του προστατικού καρκίνου. Η εξαιρετική ακρίβεια της τρισδιάστατης βιοψίας μας επιτρέπει να γνωρίζουμε επ΄ ακριβώς τι συμβαίνει σε όλα τα σημεία του αδένα και έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε με ασφάλεια να χωρίσουμε τους ασθενείς στα διάφορα στάδια της νόσου. Έτσι, οι ασθενείς, ανάλογα το στάδιο που βρίσκονται, μπορούν με ασφάλεια είτε να μην προχωρήσουν σε κάποια άμεση θεραπεία (ενεργή παρακολούθηση), είτε να επιλέξουν τη θεραπεία τμημάτων του αδένα τους (εστιακή θεραπεία) ή τέλος, όταν απαιτείται και μόνο, να θεραπεύσουν όλο τον αδένα.

Μετά την επιβεβαίωση της νόσου από τη βιοψία, το επόμενο βήμα είναι η σταδιοποίηση της νόσου η οποία θα καθορίσει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Τα στάδια του καρκίνου του προστάτη είναι τρία, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου και καθορίζονται από την τιμή του PSA κατά τη διάγνωση, το βαθμό Gleason και το κλινικό στάδιο (βλ. Πίνακα 1). Οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου φέρουν και τα τρία χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ομάδας. Ως ασθενείς μεσαίου και υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι ασθενείς που φέρουν τουλάχιστον ένα από τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών.

Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου
PSA < 10 10 - 20 > 20
GLEASON ≤ 6 7 8 - 10
Κλινικό Σταδιο ≤ Τ2a T2b,c > T2c

Πίνακας 1: Ομάδες κινδύνου ασθενών με καρκίνο του προστάτη

Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης

Το δίλημμα του καρκίνου του προστάτη

Η ομάδα μας συμμετείχε στην παρουσίαση αποτελεσμάτων τρόπου διάγνωσης του προστατικού καρκίνου μέσω της νέας 3D Διαπερινεϊκής Βιοψίας.  

 

Μάθετε περισσότερα

Το χρώμα των ούρων

Το χρώμα των ούρων

Το χρώμα των ούρων μπορεί να έχει διάφορες παραλλαγές, υποδηλώντας πολλά για το σώμα σας. Πατήστε εδώ και δείτε τον πίνακα με τις αποχρώσεις των ούρων και τη σημασία τους.

Μάθετε περισσότερα