Α.1 Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά

 1. The effect of intrathecal fentanyl added to lidocaine for open prostatectomy surgery. European Journal of Anaesthesiology, Volume 22, Supplement 34, 2005.
 2. Brachytherapy for the treatment of prostate cancer. Cancer J., 13(5):302-312, September/October, 2007.
 3. Biopsy and implantation of the seminal vesicles. Brachytherapy. Vol. 11 (5): 334-340, September 2012.
 4. Treatment of high risk featured prostate cancer with a combination of hormonal therapy, I-125 brachytherapy boost and external beam irradiation. International Journal of Molecular Signature. Vol 4: 3-6, May-August 2015. 

 

Α.2 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 1. Αντιμετώπιση μεγάλου βαθμού αιμορραγίας κατά τη χειρουργική επέμβαση πρόπτωσης της γυναικείας ουρήθρας. Ελληνική Ουρολογία, τόμος 14, τεύχος 3. Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002.
 2. Λειωμύωμα της γυναικείας ουρήθρας. Ελληνική Ουρολογία, τόμος 14, τεύχος 3. Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002.
 3. Αξιολόγηση της ταξινόμησης κατά Bosniak για τη διαφορική διάγνωση των κυστικών μορφωμάτων των νεφρών. Ελληνική Ουρολογία, τόμος 14, τεύχος 3. Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002.
 4. Αντιμετώπιση των στενωμάτων της ουρητηροειλεϊκής αναστόμωσης σε εγκρατείς νορμότοπες νεοκύστεις. Ελληνική Ουρολογία.
 5. Αντιμετώπιση της ακράτειας μετά προσπάθεια με τοποθέτηση ενδοκολπικής ταινίας κολποανάρτησης χωρίς τάση (TVT ή UVS), Ελληνική Ουρολογία.
 6. Η βραχυθεραπεία στον καρκίνο του προστάτου – Τι το νεότερο. Σύγχρονη Ουρολογία. Απρίλιος-Ιούνιος 2012/32.
 7. Η βραχυθεραπεία επί αδενοκαρκινώματος του προστάτη. Ιατρικά Ανάλεκτα, Τόμος Γ’, Τεύχος 16. Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012, σελ.754-758.

 

B. Συγγραφή κεφαλαίων σε Βιβλία

 1. «Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο». Βραχυθεραπεία του Εντοπισμένου Καρκίνου του Προστάτου. ISBN 978-960-394-547-5. 2009.
 2. «Πρωτόκολλο Δοσιμετρίας. Εμφύτευση-Ακτινοπροστασία». Βραχυθεραπεία του Εντοπισμένου Καρκίνου του Προστάτου. ISBN 978-960-394-547-5. 2009.
 3. «Συνδυασμός Βραχυθεραπείας-Ορμονοθεραπείας». Βραχυθεραπεία του Εντοπισμένου Καρκίνου του Προστάτου. ISBN 978-960-394-547-5. 2009.
 4. “Transperineal Biopsy Technique”. The Prostate Cancer Dilemma. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. ISBN 978-3-319-21484-9. 2016.
 5. “Elastography: Can it Improve Prostate Biopsy Results?” The Prostate Cancer Dilemma. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. ISBN 978-3-319-21484-9.

 

Γ.1 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

 1. Elimination of t-PSA and f-PSA after radical retropubic prostatectomy. XIXth EAU Congress. 24-27 March 2004. Vienna, Austria.
 2. Treatment of locally advanced prostate cancer with combination of hormonal therapy, I-125 brachytherapy boost and conformal external beam irradiation: preliminary results. XXth EAU Congress. 16-19 March 2005. CNR, Istanbul, Turkey.
 3. The effect of intrathecal fentanyl added to lidocaine for open prostatectomy surgery. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology. 28-31 May 2005. Vienna, Austria.
 4. Dose response study of Pd-103 prostate seed implantation. ASTRO 49th Annual Meeting. October 28-November 1, 2007. Los Angeles Convention Center. Los Angeles, California, USA.
 5. Impact of prostate volume as a predictor of urinary incontinence following radioactive seed implantation for prostate cancer. ASTRO 49th Annual Meeting. October 28-November 1, 2007. Los Angeles Convention Center. Los Angeles, California, USA.
 6. Treatment of T3b prostate cancer with a combination of hormonal therapy, permanent brachytherapy and external beam irradiation. 2008 World Congress of Brachytherapy. Joint Brachytherapy Meeting: ABS, GEC/ESTRO, ALATRO, CBG-CARO, JASTRO, ABG and AROI-IBS. May 4-6, 2008. Marriot Copley Place. Boston, MA, USA.
 7. Defining the risk of developing grade 2 proctitis following combined modality therapy using a rectal dose-volume histogram analysis and biologic equivalent dose. ASTRO 50th Annual Meeting. September 21-25, 2008. Boston Convention and Exhibition Center. Boston, MA, USA.
 8. Transperineal template-guided mapping biopsy for detection of prostate cancer as an initial approach. 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine. October 5-8 2011, Hilton Hotel, Athens, Greece.
 9. Outcomes of transperineal template-guided mapping prostate biopsy after negative transrectal ultrasound guided biopsy. 3rd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum. October 24-26, 2013. Divani Caravel Hotel. Athens, Greece.
 10. Treatment of locally advanced (high risk) prostate cancer (PCa) by a combination of hormonal therapy, brachytherapy and external beam irradiation. 3rd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum. October 24-26, 2013. Divani Caravel Hotel. Athens, Greece.
 11. Transperineal saturation prostate biopsy (TSPB): Factors predicting oncologic and quality of life outcomes. 19th Annual Scottsdale Prostate Cancer Symposium 2014. February 27-March 2, 2014. A JW Marriot Camelback Inn Resort and Spa. Scottsdale, Arizona, USA.
 12. Testosterone recovery (TR) and PSA increase following neoadjuvant hormone therapy (NHT) with prostate irradiation. 19th Annual Scottsdale Prostate Cancer Symposium 2014. February 27-March 2, 2014. A JW Marriot Camelback Inn Resort and Spa. Scottsdale, Arizona, USA.
 13. Technique of 3D mapping biopsy. Results and morbidity. 20th Annual Scottsdale Prostate Cancer Symposium 2015. March 5-8, 2015. JW Marriott Camelback Inn Resort and Spa. Scottsdale, Arizona, USA.
 14. Trimodality therapy in high-risk disease. 20th Annual Scottsdale Prostate Cancer Symposium 2015. March 5-8, 2015. JW Marriott Camelback Inn Resort and Spa. Scottsdale, Arizona, USA.
 15. Results of transperineal mapping biopsy of the prostate. AUA 2015 Annual Meeting. May 15-19, 2015. New Orleans Morial Convention Center. New Orleans, LA, USΑ.
 16. Transperineal prostate biopsy with new mapping software. AUA 2015 Annual Meeting. May 15-19, 2015. New Orleans Morial Convention Center. New Orleans, LA, USΑ.
 17. Treatment of High Risk Prostate Cancer with a Trimodality Approach consisting of Hormonal Therapy, I-125 Brachytherapy Seed Implant and External Beam Irradiation. Results and Associated Morbidity. Cancer Diagnosis & Therapy Congress. September 3-4, 2015. London, UK.
 18. Development of a 3D prostate mapping system. 91st Annual Congress of Western Section of AUA. October 25-29, 2015. Renaissance, Esmeralda, USA.
 19. Results of transperineal prostate biopsy using 3D mapping software. 91st Annual Congress of Western Section of AUA. October 25-29, 2015. Renaissance, Esmeralda, USA.
 20. Prostate brachytherapy for the management of prostate cancer. EUROSON 2015, 27th ESUMB Congress, 11th Congress HSUMB, November 6-8, Hilton Hotel, Athens, Greece.

  

Γ.2 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

 1. Οι διακυμάνσεις των ορμονών σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μετά από ριζική προστατεκτομή. 16ο Πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο. 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, Καλαμάτα.
 2. Αντιμετώπιση της ακράτειας μετά προσπάθεια με τοποθέτηση ενδοκολπικής ταινίας κολποανάρτησης χωρίς τάση (TVT ή UVS). 16ο Πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο. 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, Καλαμάτα.
 3. Προγνωστική σημασία της πλοειδίας του DNA του πυρήνα σε επιχρίσματα χειρουργικά εξαιρεθέντων όγκων του προστάτη. 16ο Πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο. 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, Καλαμάτα.
 4. Χρησιμότητα βιοψιών μεταβατικής ζώνης στην ανίχνευση του προστατικού αδενοκαρκινώματος. 16ο Πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο. 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, Καλαμάτα.
 5. Ανουρία από εχινόκοκκο κύστη σε ασθενή με μονήρη νεφρό. 16ο Πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο. 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, Καλαμάτα.
 6. Brachytherapy on confined prostate carcinoma. Our five years experience. 1ο Διεθνές συνέδριο βιοτεχνολογίας. Εθνικό ίδρυμα ερευνών. 10-12/6/04 Αθήνα.
 7. «Βραχυθεραπεία Προστάτη στον Νοσοκομείο Υγεία. Η 12ετής εμπειρία μας». «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον... σήμερα!» 16-17 Μαϊου 2009, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 8. Βραχυθεραπεία προστάτη στο νοσοκομείο «Υγεία». Αποτελέσματα με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 4 έτη. 23-25 Οκτωβρίου, 2009. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα.
 9. Τρισδιάστατη διαπερινεϊκή βιοψία προστάτη (Mapping biopsy). Η αρχική μας εμπειρία στο νοσοκομείο «Υγεία». 23-25 Οκτωβρίου, 2009. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα.
 10. Τρισδιάστατη διαπερινεϊκή βιοψία προστάτη (ΔΒΠ-Mapping biopsy). Η εμπειρία μας στο νοσοκομείο «Υγεία». 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο. 24-27 Οκτωβρίου, 2010. Ξενοδοχείο Grand Resort, Λεμεσός, Κύπρος.
 11. Ενδοïστική εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων Ιωδίου-125 στον προστάτη με τη μέθοδο Real-Time. Αποτελέσματα με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 4 έτη. 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο. 24-27 Οκτωβρίου, 2010. Ξενοδοχείο Grand Resort, Λεμεσός, Κύπρος.
 12. Διαπερινεϊκή καθοδηγούμενη από πλέγμα βιοψία προστάτη για την ανίχνευση καρκίνου του προστάτη σαν πρώτη προσέγγιση. 17ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας, 5-8 Οκτωβρίου, 2011. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Ελλάδα.
 13. Η Διαπερινεϊκή καθοδηγούμενη από πλέγμα βιοψία προστάτη (ΔΒΠ) στην ανεύρεση καρκίνου μεταβατικής ζώνης (ΜΖ). 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ογκολογικής απεικόνισης, 9-11 Δεκεμβρίου, 2011. Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα, Ελλάδα.
 14. Η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη ασθενών με βαθμό κακοήθειας (Gleason) 7-10, με συνδυασμό ορμονοθεραπείας, βραχυθεραπείας και συμπληρωματικής εξωτερικής ακτινοβολίας (ΕΑ). 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ογκολογικής απεικόνισης, 9-11 Δεκεμβρίου, 2011. Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα, Ελλάδα.
 15. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη βαθμού κακοηθείας 8-10 με τριπλό επιθετικό θεραπευτικό χειρισμό. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 11-14 Οκτωβρίου 2012. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Ελλάδα.
 16. Νοσηρότητα ασθενών μετά από διαπερινεϊκή βιοψία προστάτη για την ανεύρεση και σταδιοποίηση του προστατικού καρκίνου. 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 11-14 Οκτωβρίου 2012. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, Ελλάδα.
 17. Καρκίνος προστάτη. Διαπερινεϊκή βιοψία. Αναίμακτη θεραπεία. Βραχυθεραπεία. «Πρόληψης Έργα». 21 Οκτωβρίου 2012. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ναύπακτος. Ελλάδα. 
 18. «Καρκίνος Προστάτη». Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «ΑΚΟΣ-Αναίμακτες Νίκες». 11 Νοεμβρίου 2012. Αθηναΐς Πολυχώρος Πολιτισμού. Αθήνα, Ελλάδα.
 19. Σύγκριση αποτελεσμάτων ελαστογραφίας συμπίεσης (ΕΣ) και παθολογο-ανατομικής επιβεβαίωσης μέσω διαπερινεϊκής καθοδηγούμενης από πλέγμα βιοψίας προστάτη (ΔΒΠ). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης, 13-15 Δεκεμβρίου, 2013. Νοσοκομείο «Μητέρα», Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα. (10 ΒΡΑΒΕΙΟ).
 20. Ποσοστά ίασης και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο προστάτη χαμηλού κινδύνου που υποβλήθηκαν σε βραχυθεραπεία προστάτη (ΒΠ) υψηλής δόσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης, 13-15 Δεκεμβρίου, 2013. Νοσοκομείο «Μητέρα», Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα.
 21. Η ανάκαμψη των επιπέδων ολικής τεστοστερόνης (Τ) και η παροδική αύξηση της τιμής του PSA μετά από συνδυασμό ορμονοθεραπείας και ακτινοθεραπείας για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη (ΚΠ). 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 16-19 Οκτωβρίου 2014. Ξενοδοχείο CretaMaris, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.
 22. Διαπερινεϊκή καθοδηγούμενη από πλέγμα βιοψία προστάτη (ΔΒΠ): Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα και την ποιότητα ζωής. 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 16-19 Οκτωβρίου 2014. Ξενοδοχείο Creta Maris, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.
 23. Η μέθοδος της βραχυθεραπείας Real Time στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο προστάτη (ΚΠ) με όγκο αδένα > 50cm3. 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 16-19 Οκτωβρίου 2014. Ξενοδοχείο Creta Maris, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.
 24. Βραχυθεραπεία και Ακτινοθεραπεία. Αποτελέσματα και Κριτήρια. Επιστημονική Ημερίδα: «Ιερά Πύελος και Καρκίνος», Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, 2015. Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, Ελλάδα.

Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης

Το δίλημμα του καρκίνου του προστάτη

Η ομάδα μας συμμετείχε στην παρουσίαση αποτελεσμάτων τρόπου διάγνωσης του προστατικού καρκίνου μέσω της νέας 3D Διαπερινεϊκής Βιοψίας.  

 

Μάθετε περισσότερα

Το χρώμα των ούρων

Το χρώμα των ούρων

Το χρώμα των ούρων μπορεί να έχει διάφορες παραλλαγές, υποδηλώντας πολλά για το σώμα σας. Πατήστε εδώ και δείτε τον πίνακα με τις αποχρώσεις των ούρων και τη σημασία τους.

Μάθετε περισσότερα